Περιγραφή

Κοτόπουλο Φιλέτοσχάρας (Πίνδος) με πατάτες